Εκπρόσωπος ALSTOM

My Sessions

Βιώσιμη αστική κινητικότητα στις “Έξυπνες” πόλεις: Ουτοπία ή ρεαλισμός;

Αίθουσα "Banquet"

Οι πόλεις μετεξελίσσονται, οι μετακινήσεις σε αυτές δημιουργούν νέες απαιτήσεις. Η βιώσιμη αστική κινητικότητα στο επίκεντρο.

Περισσότερα