Κάνε Εγγραφή

Το Γεγονός της χρονιάς

Loading

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή σας στο συνέδριο διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα Παραρτήματα Α και Β προκειμένου να συνδράμετε το έργο μας σε ότι αφορά τη διασφάλιση ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

• Δεδομένα που απαιτούνται. Τα δεδομένα που αναγράφονται στη φόρμα εγγραφής είναι το ονοματεπώνυμο, η εταιρεία/φορέας απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο).

• Σκοπός της επεξεργασίας. Είναι η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και η άρτια εκτέλεση των γραμματειακών μας υποχρεώσεων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της νομοθεσίας για τα Συνέδρια και τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις εν γένει, καθώς και η συγκατάθεση εκάστου συνέδρου, όπου αυτή απαιτείται.

• Αποδέκτες των δεδομένων είναι η εταιρία FREESPIRIT και το υπαλληλικό προσωπικό της, ο/οι φορέας/είς-διοργανωτής/ές του συνεδρίου και οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές.

• Διατήρηση δεδομένων από την εταιρία FREESPIRIT και το υπαλληλικό προσωπικό της γίνεται σε έντυπα ή ψηφιακά αρχεία για διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται οριστικά και αμετάκλητα.

• Δικαιώματα Συνέδρων. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, είτε εγγράφως είτε με αίτηση που θα αποστείλει ηλεκτρονικά (info@free-spirit.gr), προκειμένου να ενημερωθεί, να διορθώσει τυχόν ανακριβή στοιχεία ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση από την εταιρία μας σχετικά με επικείμενες εκδηλώσεις οι οποίες πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Συνεδρίων και Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται εγγράφως, ηλεκτρονικά (e-mails, newsletters, κλπ.) και τηλεφωνικά (αποστολή sms, κλπ.).