Η στρογγυλή Τράπεζα των Κατασκευών: «Κατασκευάζοντας στην Ελλάδα, συνθήκες και ευκαιρίες»

Αίθουσα "Banquet"

Θεσμοθετείται η Στρογγυλή Τράπεζα των Κατασκευών. Για πρώτη φορά στο ίδιο πάνελ εκπρόσωποι από τις 5 μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες της χώρας.  Θα συζητηθούν όλα τα τρέχοντα θέματα γύρω από τον κατασκευαστικό κλάδο και κάθε εταιρεία θα δώσει την δική της οπτική γωνία για την σημερινή κατάσταση, τις προοπτικές του κλάδου αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Είναι τα δημόσια έργα αρκετά για να κρατήσουν ζωντανό ένα τόσο μεγάλο κλάδο και ποιος ο προγραμματισμός για τα επόμενα χρόνια; ποιες είναι οι προοπτικές της ιδιωτικής κατασκευής; το νομοθετικό πλαίσιο στους δημόσιους διαγωνισμούς σήμερα βοηθά τις κατασκευαστικές εταιρείες να ευημερήσουν ή τελικά λειτουργεί αντίστροφά για τα έργα και τον ίδιο τον κλάδο; η γραφειοκρατία μειώνεται ή αυξάνεται δημιουργώντας επιπλέον αναχώματα στην εκτέλεση των έργων. Αυτά και ακόμα περισσόττερα θέματα θα τεθούν στην στρογγυλή Τράπεζα των Κατασκευών.

Συντονιστής: Νίκος Καραγιάννης