Οι αυτοκινητόδρομοι ολοκληρώθηκαν. Η συμβολή τους στην οδική ασφάλεια και την κοινωνία

Αίθουσα "Banquet"

Μετά την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων, εμφανή είναι τα αποτελέσματα από τη λειτουργία τους στην οδική ασφάλεια και την κοινωνία. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών παραχώρησης περιγράφουν τις λεπτομέρειες.

Κατασκευή ιστοσελίδων by GreatWay