Μυτιληναίος
Μυτιληναίος

Η MYTILINEOS αποτελεί κορυφαία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους τομείς της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας, της Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και των Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η λειτουργική κερδοφορία (ΕΒΙΤDA) της το 2020 ανήλθε σε €315 εκατ. παραμένοντας αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2019 ενώ ο κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, απασχολεί περισσότερους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους. Η MYTILINEOS με τη δραστηριότητά της δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία €1,06 δισ. ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

H Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990 αποτελώντας μετεξέλιξη της παλαιάς οικογενειακής επιχείρησης εμπορίας μετάλλων που λειτουργούσε ήδη από το 1908. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί μέλος του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE LARGE CAP.

Το 2017 η μητρική εταιρεία απορρόφησε τις τότε θυγατρικές της Αλουμίνιον της Ελλάδος, ΜΕΤΚΑ και Protergia σε μια νέα ενιαία επιχειρηματική οντότητα, τη MYTILINEOS, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της ευελιξία και ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδο αγορών και χρηματοδότησης.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός του 2020 πρόσθεσε στις δραστηριότητες της MYTILINEOS τον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας εταιρείας, ενώ εξέλιξε τον Τομέα Έργων EPC – METKA σε ένα νέο, σύγχρονο και καινοτόμο Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions – SES BU).

Η επικέντρωση της εταιρείας στην αειφορία ενισχύεται με τις θυγατρικές ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ, που είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου αλουμινίου (δευτερόχυτου), καθώς και με τη νεοφυή Zeologic, που εξειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων λύσεων στον τομέα επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.

Η MYTILINEOS επιδιώκει την ανάπτυξη της μέσω του επιχειρηματικού της μοντέλου που ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πορεία της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή δέσμευσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την ευθυγράμμιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και από τον ηγετικό ρόλο που έχει στον εξελισσόμενο εθνικό ενεργειακό μετασχηματισμό και την απανθρακοποίηση. Υπογραμμίζοντας την κατεύθυνση αυτή, το 2021 έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που έθεσε σαφείς στόχους και δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Με αυτό τον τρόπο, η MYTILINEOS έδειξε το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

 

Κατασκευή ιστοσελίδων by GreatWay