ATTICA BANK
ATTICA BANK

Η Attica Bank ιδρύθηκε το 1925 και είναι μία από τις πιο ιστορικές Τράπεζες της Ελλάδος.

Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε ιδιώτες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως:

• Λιανική Τραπεζική

• Επιχειρηματική Τραπεζική

• Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

• Επενδυτικές δραστηριότητες

• Υπηρεσίες χρηματιστηριακών συναλλαγών, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων

• Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα

Η Attica Bank διαθέτει ένα δίκτυο 52 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και εξυπηρετεί πάνω από 130.000 ενεργούς πελάτες.

Αυτήν την περίοδο η Attica Bank εστιάζει στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, ο οποίος θα οδηγήσει στη μετάβασή της στην phygital εποχή και στη δημιουργία μιας νέας τραπεζικής εμπειρίας για τους πελάτες της.

Κατασκευή ιστοσελίδων by GreatWay